Konferens för kristna barnledare i Vasa 3-4.10.2020

Välkommen på barnledarkonferens vid Evangeliska Centret i Vasa i höst!

SLEF och Efo ordnar en barnledarkonferens 3–4.10.2020. Emma från BarnOas i Svenskfinland har medverkat i planeringen av konferensen. Sprid gärna budet och anmäl dig till konferensen!