Tillbaka till Text och noter

Hela Guds rustning

(Text och musik: Krister Lillas)
© Chrissong Productions, Karleby

Tar på mig hela Guds rustning som skyddar mot allt
en soldat i Herrens armé
Tar på mig hela den rustning som Gud har befallt
och striden går bra, ska du se

Tar på mig sanningens bälte, rättfärdighetens pansar
beredskapens skor
Tar på mig trons sköld och frälsningens hjälm
och Andens svärd som är Guds Ord
1, 2, 3, 4 – Framåt marsch! Halt och i givakt!

Ladda ner noter!

Lyssna!