Tillbaka till Text och noter

Helige Far

(Text och musik: Krister Lillas)
© Chrissong Productions, Karleby

Allsmäktige Far, här är vi igen
Dina barn, Dina arvingar, lärjungar, vänner
Tack för allt gott som Du gjort, som Du gett oss
skapat oss, format oss, skyddat oss, lett oss
Tack för allt vackert i Din sköna värld
alla ljumma vindar, alla goda bär
alla vänner, alla skratt, varje dag, varje natt
även sorger och besvär som hör till livet här
Allsmäktige Far, hör vår bön när vi ber
hör vår bön som går till Dig som allting ser

Helige Far – ta hand om Dina barn
Helige Far – ta hand om Dina barn

Käre Far, Du ser att världen lider nöd
några samlar på hög fast många saknar bröd
Du ser hur vi krigar och slåss med varann
vi hatar och ljuger det mesta vi kan
Katastrofer och elände och det finns ingen ände
på följden av det där vi ofta brukar kalla synd
Herre, visa Din nåd, visa rätt väg att gå
förlåt våra fel både stora och små
Allsmäktige Far, hör vår bön när vi ber
hör vår bön som går till dig som allting ser

Helige Far…

Helige Far, tack att makten är Din
tack att Jesu blod för oss ända in
till himmelens hov, bland helgon och änglar
ska vi prisa Ditt namn och sjunga Ditt lov
Vi ber om frälsning för vår mänsklighet
Herre, rädda all dem som inte ännu vet
och sänd Din Ande att leda och lära
göra oss hängivna, vara oss nära
Allsmäktige Far, hör vår bön när vi ber
hör vår bön som går till dig som allting ser

Helige Far…
Du som allting ger, Du som allting gör
Du som allting kan, Du som seger vann

Lyssna!