Tillbaka till Text och noter

Vi välsignar Dig

(Text och musik: Krister Lillas)
© Chrissong Productions, Karleby

Vem har namnet över alla andra namn?
Jesus, Du är vår Mästare
Vem är vänlig och tar barnen i sin famn?
Jesus, Du är Guds son
Vem har makt att stilla hårdaste orkan?
Jesus, Du är vår Mästare
Vems är äran, när han rider in i stan?
Jesus, Du är Guds son

Vi välsignar Dig, Jesus, Du är vår Herre
Vi välsignar Dig, Du vår Gud (x 2)

Vem kan säga det som ingen annan vet?
Jesus, Du är vår Mästare
Vems är kronan, vem är Kung i evighet?
Jesus, Du är Guds son
Vem kan bota allra sjukaste patient?
Jesus, Du är vår Mästare
Vem i världen är det bästa som har hänt?
Jesus, Du är Guds son

Ladda ner noter!

Lyssna!